Wie zijn wij

Wij zijn Beter Thuis Wonen.

Wie zijn wij

Wij zijn Beter Thuis Wonen.  Een thuiszorgorganisatie die met zo’n 2200 mensen werkt aan optimale zorgverlening bij ongeveer 7500 mensen met een hulpvraag in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. 

Mensen die ondersteuning nodig hebben bij zorg en organisatie van hun eigen leven kunnen een beroep doen op Beter Thuis Wonen. Onze medewerkers hebben een duidelijke visie op positieve gezondheid, en kijken altijd breder om de gezondheid te bevorderen.  Professioneel en vakkundig handelen is voor ons vanzelfsprekend.

We werken met kleine teams om de zorgvrager heen. Deze teams vormen een krachtig netwerk, dat slagvaardig is, creatief denkt en het informele en formele netwerk actief inzet. Het team werkt vanuit 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur. Ondanks dat we steeds groter worden, blijven we kleinschalig werken. Bovendien krijgen alle mensen in zorg een huisbezoek, en hebben zij een vast aanspreekpunt. We werken vanuit de wijk, dichtbij de mensen. We zijn te vinden in wijkcentra en bij huisartsenpraktijken en sluiten aan bij relevante lokale netwerken. 

“Ik vind het goed dat we naar het hele plaatje kijken en niet alleen komen om de meest zichtbare problemen op te lossen.” Bram, begeleider Beter Thuis Wonen.

Wij werken vanuit verschillende onderdelen. Deze bestaan uit een aantal specialisaties en samenwerkingsorganisaties; Beter Thuis Wonen, Beter Thuis Wonen Multihulp, en Beter Thuis Wonen de Wijkzorg. Daarnaast specialiseren wij ons op de onderdelen Casemanagement Dementie, Buurtstations, Kind en Jeugd team, Thuisbegeleiding, Specialistisch team en natuurlijk Thuiszorg en onze Academie.

Vanuit deze onderdelen leveren wij een breed spectrum aan diensten. Zo kun je bij ons aan de slag in de huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding, wijkverpleging, (specialistische) verpleging, verzorging, kinderthuiszorg, casemanagement dementie, palliatieve zorg, dagbesteding of bij onze ondersteunende diensten vanuit ons hoofdkantoor. 

Beter Thuis Wonen de Wijkzorg in Meppel

Beter Thuis Wonen de Wijkzorg is een unieke samenwerking tussen Huisartsenpraktijk Spectrum en  Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Beter Thuis Wonen de Wijkzorg levert thuiszorg aan de inwoners van Meppel, waarbij voor zowel de gezondheidszorg als de thuiszorg, Huisartsenpraktijk Spectrum het aanspreekpunt is. Alle zorgprofessionals werken vanuit één gebouw, met één telefoonnummer, één patiëntendossier, één mailadres en één balie.

Beter Thuis Wonen Multihulp in Enschede

Beter Thuis Wonen MultiHulp is onze multiculturele tak die gespecialiseerd is in bieden van zorg in eigen taal. Beter Thuis Wonen Multihulp is gevestigd in Enschede, en werkt ook in die regio. Op lokaal niveau creëert Beter Thuis Wonen Multihulp een breed en samenhangend aanbod, zowel op het gebied van thuiszorg, verpleging, dagbesteding, thuisbegeleiding, zorg en welzijn voor de jeugd, jongeren en jongvolwassenen met speciale aandacht voor de culturele achtergrond van mensen. 

Waardering
voor je werk

Tevreden
collega's

Ruimte voor
ontwikkeling

Goede
arbeidsvoorwaarden

lees meer...

lees meer...

lees meer...

lees meer...
Draait om mensen. 


"Mensen met een hulpvraag krijgen veelal de meest

uiteenlopende betiteling. Van zorgconsument tot patiënt,

verzekerde, de burger etc. Het gaat gewoon om mensen." 


Wybo Berk, Bestuurder                  
Bezoek ons ook op:

www.beterthuiswonen.nl


of op Social Media  Lees onze Privacyverklaring